نویسنده = منصور طاهری
تعداد مقالات: 6
1. آموزش رکن اساسی ارتقای فرهنگ محیط زیست

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 1-25

شمسی راحمی؛ منصور طاهری


2. اولویت های اساسی در تغییر ساختار آموزش مهندسی شیمی در ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 7-15

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


3. طراحی برنامه آموزشی برای دور ه کارشناسی مهندسی محیط زیست در کشور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 17-27

جلال الدین شایگان؛ منصور طاهری؛ مصطفی سهراب پور؛ آرمین حسن زاده


4. مقایسه ویژگی های دوره های دکترای مهندسی در دیگر کشورها

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 37-50

محمود یعقوبی؛ قدرت الله کرمی؛ منصور طاهری؛ شمسی راحمی


5. آموزش مهندسی شیمی، معایب، راهکارها و اولویت ها

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-13

منصور طاهری؛ امیر رحیمی


6. نگرشی به آموزش مهندسی شیمی با توجه به فناوری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 35-49

منصور طاهری؛ امیر رحیمی