نویسنده = سید مهدی علایی
تعداد مقالات: 1
1. CFD ابزاری جدید برای آموزش و پژوهش در مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 45-53

بهرام دبیر؛ فرامرز هرمزی؛ سید مهدی علایی