نویسنده = طاهره کاغذ چی
تعداد مقالات: 3
1. زنان و میزان حضور آنها در رشته های تحصیلی و شغل های مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 30-49

طاهره کاغذ چی؛ مریم تخت روانچی


2. پارک های تحقیقاتی محلی برای رسیدن به تکنولوژی های پیشرفته

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 99-109

طاهره کاغذ چی؛ مریم تخت روانچی


3. آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی(مهندس تبدیل گاز طبیعی)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 71-82

طاهره کاغذ چی؛ مرتضی سهرابی؛ منصوره سلیمانی