نویسنده = پرویز دوامی
تعداد مقالات: 8
2. الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 23-39

حسین مطهری نژاد؛ محمود یعقوبی؛ پرویز دوامی


3. فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 1-19

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ سعید ناطق؛ کمال جانقربان


4. مدلی برای آموزش مهندسی متالورژی در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 21-40

پرویز دوامی


5. آموزش مهندسی متالورژی و مواد در اروپا، مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 61-76

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی


6. هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 91-111

جلال حجازی؛ غلامحسین دانشی؛ پرویز دوامی


7. پیشنهادی برای نظام آموزش مهندسی مواد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 55-72

جلال حجازی دهاقانی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ سعید ناطق؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ کمال جانقربان؛ پرویز فرهنگ


8. آموزش مهندسی و نیازها در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 1-29

پرویز دوامی