نویسنده = محمد مهدی غفاری
تعداد مقالات: 6
1. نقش آینده‌نگری فناوری در نظام علم وآموزش مهندسی ژاپن

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 173-195

محمد مهدی غفاری؛ مریم پاکپور


2. ساختار مفهومی سیاستگذاری علم و فناوری در حوزه مهندسی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 21-49

محمود یعقوبی؛ محمد مهدی غفاری


3. توسعه علمی و فناوری در زمینه علوم مهندسی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 57-94

محمود یعقوبی؛ سعید سهراب پور؛ محمد رضا اسلامی؛ محمد مهدی غفاری


4. ارکان نظام آموزشی مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 94-134

جلال حجازی؛ محمد مهدی غفاری