نویسنده = یدالله مهر علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل امکان پیاده‌سازی دانشگاه مدل کارآفرین در دانشگاه شهید چمران

دوره 18، شماره 71، پاییز 1395، صفحه 65-86

ضرغام فرامرزی نیا؛ حمید فرهادی راد؛ یدالله مهر علیزاده