نویسنده = شاهین مخترع
تعداد مقالات: 2
1. آموزش طراحی سازه ها در قرن بیست و یکم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1380، صفحه 27-39

علی کاوه؛ شاهین مخترع


2. آموزش و فراگیری کارآمد مفهوم پایداری هندسی سازه ها

دوره 3، شماره 9، بهار 1380، صفحه 63-78

علی کاوه؛ شاهین مخترع