نویسنده = محمد ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. نرم افزار آموزشی ـ پژوهشی درایوهای موتور القایی

دوره 3، شماره 9، بهار 1380، صفحه 45-61

محمد ابراهیمی