نویسنده = حسن بشیری
تعداد مقالات: 2
2. رویکرد آینده‌پژوهانه در سیاستگذاری دانشگاههای صنعتی مبتنی بر پویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی

دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 69-95

حسن بشیری؛ محمد حسینی مقدم؛ مریم صنیع اجلال؛ مهدی ایران نژاد