نویسنده = مریم مرندی حیدرلو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی درونی گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر با استفاده از الگوی (CIPP)

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 119-137

علی ایمان زاده؛ مریم مرندی حیدرلو