نویسنده = محمد علی وحدت زاد
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس برون دادهای علمی موضوعات مهندسی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1395، صفحه 95-118

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمدصالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی


2. بررسی نظام های رتبه بندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 95-132

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی