نویسنده = محمد یمنی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سرمایه‌های فکری دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 91-116

امیر شهسواری؛ محمد یمنی؛ محمود ابوالقاسمی