نویسنده = نسرین نور شاهی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه راهکارهایی برای توسعه همکاریهای دانشگاه و صنعت در ایران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 75-95

جعفر توفیقی؛ نسرین نور شاهی