نویسنده = مجید امیری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نگرشهای دانش‌آموختگان فنی ـ مهندسی دانشگاه اصفهان در راستای کیفیت برنامه‌‌های درسی تجربه‌شده

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 55-76

محمدرضا نیلی؛ لیلا مقتدایی؛ حسین نظری؛ ستاره موسوی