نویسنده = یزدان محمدبیگی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مهارت محور در بخش صنعت

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 47-65

هومن دوستی؛ اباصلت خراسانی؛ یزدان محمدبیگی