نویسنده = علی دلاور
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی در یادگیری الکترونیکی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 113-132

محمد علی رستمی نژاد؛ ناصر مزینی؛ علی دلاور؛ داریوش نوروزی