نویسنده = مهدی متقی پور
تعداد مقالات: 3
1. تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 37-54

سارا سادات تجاره؛ مهدی متقی پور