نویسنده = اکبر فرجی ارمکی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه‌ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 139-154

پوراندخت نیرومند؛ مرضیه ملااکبری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید زارع خورمیزی؛ حمیده قنبری


2. موانع اساسی در توسعه و بهره برداری از نوآوری و اختراعات در حوزه¬های فنی و مهندسی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 41-59

پور اندخت نیرومند؛ اکبر فرجی ارمکی؛ بی تا صالح پور؛ محبوبه رنجبر؛ ابوالقاسم دلخوش کسمایی