نویسنده = کبری صولتی اصل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر رویکرد توسعه مهارت‌های پژوهشی و انتقال‌پذیر در چارچوب برنامه‌های دکتری در سطح اروپا

دوره 17، شماره 66، تابستان 1394، صفحه 75-91

پروین صولتی اصل؛ حمید رضا صادق محمدی؛ کبری صولتی اصل