نویسنده = علیرضا علی احمدی
تعداد مقالات: 1
1. منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی (موردکاوی دانشگاه شریف)

دوره 17، شماره 66، تابستان 1394، صفحه 57-74

سعید حسن‌زاده؛ علیرضا معینی؛ علیرضا علی احمدی