نویسنده = حسین معماریان
تعداد مقالات: 22
1. بررسی علل بی‌انگیزگی دانشجویان مهندسی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1399، صفحه 21-37

حسین معماریان؛ آزاده معماریان؛ عماد محصل افشار


2. طراحی و اجرای برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

دوره 22، شماره 85، بهار 1399، صفحه 1-21

حسین معماریان


3. آموزش برخط مهندسی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 15-29

حسین معماریان


5. توسعه مهارت های آموزشی استادان مهندسی ایران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 55-73

حسین معماریان


6. کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله، در نظام آموزش فنی-مهندسی ایران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 75-101

صادق جلالی؛ مرتضی مجرد؛ حسین معماریان؛ محمود شاه آبادی


7. توسعه مهارت های یاددهی-یادگیری در دستیاران آموزشی رشته های مهندسی

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 59-78

حسین معماریان؛ لیلا شیربان؛ محمد شکرچی زاده


9. جایگاه تفکر خلاق در آموزش مهندسی

دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 25-43

حسین معماریان


10. بازنگری پروژه‌های کارشناسی مهندسی ایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 1-26

حسین معماریان


11. بازنگری برنامه های آموزش مهندسی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 1-18

حسین معماریان


12. بازنگری آموزش مهندسی برای قرن 21

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 41-65

حسین معماریان


13. روشهای نوین دانشجو محور در آموزش مهندسی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 1-21

حسین معماریان


14. سازکار ارزیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 1-30

حسین معماریان


15. کاستیهای برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 53-74

حسین معماریان


16. نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 1-31

حسین معماریان


17. فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 33-61

حسین معماریان


18. تدارک هدفها و دستاورد‌های آموزش مهندسی

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 43-69

حسین معماریان


19. بازنگری برنامه درسی کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 51-74

حسین معماریان؛ مهرنوش جوادی


20. ارزیابی داخلی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 1-18

حسین معماریان


21. پایگاه اطلاعات آموزش معدن و مواد ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 1-26

حسین معماریان؛ زهرا سیف کاشانی


22. تضمین کیفیت آموزش مهندسی معدن در ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 15-48

حسین معماریان