نویسنده = حسین مطهری نزاد
تعداد مقالات: 7
3. روند تکامل آموزش مهندسی در جهان و ایران

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 1-14

حسین مطهری نژاد


5. استانداردهای تضمین کیفیت آموزش مهندسی در ایران: رویکردی جهانی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 21-42

حسین مطهری نژاد؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ محمود یعقوبی


6. الزامات آموزش مهندسی با توجه به نیازهای صنعت در کشور ایران

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 23-39

حسین مطهری نژاد؛ محمود یعقوبی؛ پرویز دوامی


7. ضرورتهای اصلی در تدوین راهبردهای آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 31-51

محمود یعقوبی؛ حسین مطهری نزاد