نویسنده = شهره صادقیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت آموزشهای فنی و مهندسی بر اساس مدل مقیاس کیفیت خدمات SERVQUAL

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 117-141

سعید هداوند؛ شهره صادقیان