نویسنده = فریدون شعبانی نیا
تعداد مقالات: 8
1. معرفی پارامتر¬های مؤثر در ارزیابی سیستم¬های عملیات از راه دور

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 111-132

حسین مهربان جهرمی؛ فریدون شعبانی نیا


2. کاربرد فناوری اطلاعات در امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 87-103

ابوالقاسم دائی چیان؛ فریدون شعبانی نیا


3. بررسی آموزش از راه دور در مهندسی برق

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 129-143

فریدون شعبانی نیا


4. نقش اینترنت در آزمایشگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 97-113

فریدون شعبانی نیا؛ داود توکل پور


5. آزمایشگاه شبکه‌ای مجازی برای آموزش و تحقیقات

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 115-129

فریدون شعبانی نیا؛ محمد دقت


6. آموزش مجازی، روش های نوین و ارتقای کیفیت آموزش

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 81-92

فریدون شعبانی نیا


7. مونیتورینگ سیستم های کنترل گسترده (DCS) بر اساس اینترنت

دوره 4، شماره 16، پاییز 1381، صفحه 45-64

فریدون شعبانی نیا؛ نیما امامی