نویسنده = اباصلت خراسانی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی اثربخشی آموزش‌های مهارت محور در بخش صنعت

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 47-65

هومن دوستی؛ اباصلت خراسانی؛ یزدان محمدبیگی


4. طراحی و تدوین مدلی برای بررسی کیفیت دانشگاههای دولتی ایران بر اساس مدلهای رایج کیفیت (رویکرد سیستمی)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 25-50

اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمد حسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان