نویسنده = علی مقداری
تعداد مقالات: 5
1. راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان

دوره 22، شماره 85، بهار 1399، صفحه 69-84

مینو عالمی؛ علی مقداری


2. رباتیک شناختی - اجتماعی: رازها و نیازها

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 55-76

علی مقداری؛ مینو عالمی


3. فضیلتهای اخلاقی فراموش شده درعلوم و مهندسی: نشرعلم

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 51-63

سهیلا صلاحی مقدم؛ علی مقداری


4. آیا مهندسی و علوم‌ انسانی در دانشگاههای صنعتی ایران آشتی‌ناپذیرند؟

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 1-12

علی مقداری؛ سهیلا صلاحی مقدم


5. علوم انسانی و هنر عواملی مؤثر و ضروری در آموزش رشته‌های مهندسی

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 73-86

علی مقداری؛ سهیلا صلاحی مقدم