نویسنده = جلال حجازی
تعداد مقالات: 11
1. فناوری و دانش فنی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 65-88

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی؛ علی حائریان اردکانی؛ علی کریمی طاهری؛ رضا محمودی


2. اخلاق و آیین مهندسی جهان پایی است

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 69-82

جلال حجازی


3. ارکان نظام آموزشی مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 94-134

جلال حجازی؛ محمد مهدی غفاری


4. فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 1-19

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ سعید ناطق؛ کمال جانقربان


5. آموزش مهندسی مواد و متالورژی در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 41-59

جلال حجازی


6. آموزش مهندسی متالورژی و مواد در اروپا، مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 61-76

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی


7. گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالورژی در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 77-89

جلال حجازی؛ مرضیه خیرخواه


8. هدف های اشتغالی آموزش مهندسی مواد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 91-111

جلال حجازی؛ غلامحسین دانشی؛ پرویز دوامی


10. عناصر نظام آموزش استاد ـ شاگردی مدلی برای بهسازی نظام آموزش مهندسی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 129-139

جلال حجازی؛ مرضیه خیر خواه