نویسنده = ناصر توحیدی
تعداد مقالات: 6
1. فناوری و دانش فنی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 65-88

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی؛ علی حائریان اردکانی؛ علی کریمی طاهری؛ رضا محمودی


2. اهمیت شناخت و آموزش فلزات استراتژیک در مهندسی مواد

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 133-171

ناصر توحیدی؛ آرمان ربیعی فر


3. فلسفه و نظم آموزش مهندسی مواد و توانایی های دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 1-19

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ سعید ناطق؛ کمال جانقربان


4. آموزش مهندسی متالورژی و مواد در اروپا، مقدمه ای بر تحلیل تاریخ دوران نوزایی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 61-76

جلال حجازی؛ پرویز دوامی؛ ناصر توحیدی


6. پیشنهادی برای نظام آموزش مهندسی مواد

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 55-72

جلال حجازی دهاقانی؛ پرویز دوامی؛ غلامحسین دانشی؛ سعید ناطق؛ افسر سیار؛ ناصر توحیدی؛ کمال جانقربان؛ پرویز فرهنگ