نویسنده = رضا مهدی
تعداد مقالات: 6
1. سطح اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای از دیدگاه معاونان فرهنگی و دانشجویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

رضا مهدی؛ رضا مهدی


6. ارزیابی استراتژیهای ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی*

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 81-105

رضا مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ زهرا صباغیان؛ حسن فاطمی؛ علی اکبر متحدی