نویسنده = یوسف یاسی
تعداد مقالات: 7
1. تلمبه آبکش شاهکار مهندسی از قرن ششم (ه.ش)

دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 155-170

یوسف یاسی


2. ساعت آبی اژدها، ساعتی از قرن پنجم هجری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 165-177

یوسف یاسی


4. چراغهای خودکار نوری بر دانش ایران باستان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 153-169

یوسف یاسی؛ صفر هاشملو؛ محمد بایرامی؛ فاطمه طباطبایی؛ آزاده کریمی


5. طراحی ، ساخت و مقایسه آزمایشگاهی دو سیستم تأمین دایمی آب یک مخزن از قرن سوم هجری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 107-119

یوسف یاسی؛ حسین صالحی؛ ندا یوسفی؛ زهرا حاجی آقا؛ عاطفه بغدادی


6. طراحی و ساخت ترازوی حکمت؛ ترازویی مکانیکی مربوط به سده پنجم

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 135-151

یوسف یاسی؛ جمشید ایلانلو؛ مرجان پدیدار؛ مریم میرزایی؛ مهسا سید عبداللهی


7. جام هوشمند از فناوریهای قدیمه ایران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 133-142

یوسف یاسی؛ ریحانه گلزاری؛ ستاره اصفهانی