نویسنده = مهدیه سادات وقور کاشانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 133-153

عفت عباسی؛ مهدیه سادات وقور کاشانی


2. نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت‌آموزشی رشتة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 1-33

حسن شهرکی پور؛ کورش پرند؛ مهدیه سادات وقور کاشانی