نویسنده = علیرضا منصوریان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت آموزشی مهندسی خلاقیت بیونیکی

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 61-91

علیرضا منصوریان


2. لزوم آموزش مباحث خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 1-19

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


3. معرفی اجمالی مهندسی زیستی و برنامه‌ریزی آموزشی یکی از حوزه‌های تخصصی آن

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 17-24

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


4. آموزش مهندسی زیستی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 49-57

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


5. کاربرد خلاقیت بیونیکی در مهندسی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 89-98

علیرضا منصوریان