نویسنده = محمد رضا حمیدی زاده
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و تبیین مدلهای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 69-83

محمد رضا حمیدی زاده


2. راهبرد طراحی سیستم و مهندسی دانش

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 31-57

محمد رضا حمیدی زاده