نویسنده = اسماعیل صلاحی
تعداد مقالات: 3
1. صنایع ایران و تجارت جهانی، تهدید یا فرصت؟

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 149-166

اسماعیل صلاحی؛ فتانه شکرالهی


2. اهمیت سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ـ 2000 و استقرار آن در صنعت سرامیک ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 97-112

اسماعیل صلاحی؛ فتانه شکرالهی؛ میترا اسدی


3. تحقیق و توسعه سرامیک ها در قرن بیستم

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 73-90

اسماعیل صلاحی