نویسنده = اکبر خداپرست حقی
تعداد مقالات: 6
2. آموزش مهندسی و مهندس جهانی در اسپانیا

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 203-208

اکبر خداپرست حقی


4. آموزش مهندسی خارج از محیط آکادمیکoff-campus در اسکاتلند

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 147-153

اکبر خداپرست حقی