نویسنده = منوچهر منطقی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوهای موفق جهت تحقیقات و همکاری دانشگاه و صنعت در توسعه فناوری

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 159-175

منوچهر منطقی؛ محمد حسین سلیمی


2. نگاه تکنولوژی محور به سازمان: ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 51-63

منوچهر منطقی؛ مزدک جباری؛ ابوالفضل باقری