نویسنده = فاطمه حیدریان نائینی
تعداد مقالات: 3
1. لزوم آموزش مباحث خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 1-19

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


2. معرفی اجمالی مهندسی زیستی و برنامه‌ریزی آموزشی یکی از حوزه‌های تخصصی آن

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 17-24

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی


3. آموزش مهندسی زیستی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 49-57

علیرضا منصوریان؛ فاطمه حیدریان نائینی