نویسنده = ابوالحسن وفایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی منابع مهندسی عمران در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 1-39

ابوالحسن وفایی؛ علی کاوه؛ مجید صادق آذر


2. نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در بخش ساختمان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 23-37

ابوالحسن وفایی؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ قدرت الله قدیمی