نویسنده = نظام الدین اشرفی زاده
تعداد مقالات: 6
1. زیست‌ فناوری و مهندسی شیمی

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده؛ سارا نیک بخش؛ زهره علوی


4. طرح بازنگری دروس عمومی دوره کارشناسی مهندسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 1-15

نظام الدین اشرفی زاده


5. مهندسی شیمی در ایران و چالش های در پیش رو در سال 2001

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 29-44

نظام الدین اشرفی زاده


6. مشکلات اجرایی پروژه های کارشناسی مهندسی و روشهای رفع موانع

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 39-54

نظام الدین اشرفی زاده