نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 7
4. بررسی ساختاری باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدل‌سازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 15-34

مهدی محمدی؛ طاهره دارابی؛ لاله کوچکی