نویسنده = سید نظام الدین اشرفی زاده
تعداد مقالات: 4
3. «ریزسیالش» حوزه‌ای نوظهور در مهندسی شیمی

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 139-168

اردلان گنجی زاده؛ سید نظام الدین اشرفی زاده


4. آسیب شناسی پژوهش در علوم و مهندسی طی دهه های اخیر در ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 113-127

سید نظام الدین اشرفی زاده