نویسنده = مینو عالمی
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مینو عالمی؛ علی مقداری


2. رباتیک شناختی - اجتماعی: رازها و نیازها

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 55-76

علی مقداری؛ مینو عالمی


3. نقش زبان انگلیسی تخصصی در آموزش مهندسی نوین

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 1-17

مینو عالمی