نویسنده = جلال شایگان
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر آموزش کارشناسی مهندسی شیمی و اشتغال

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 85-106

داود رشتچیان؛ جلال شایگان