کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 1-24

قاسم سلیمی؛ محبوبه مهرورز؛ رضا پذیرش