کلیدواژه‌ها = رشته های مهندسی و مشاغل مهندسی
تعداد مقالات: 1
1. زنان و میزان حضور آنها در رشته های تحصیلی و شغل های مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 30-49

طاهره کاغذ چی؛ مریم تخت روانچی