کلیدواژه‌ها = کیفیت آموزشی
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی درونی و نقش آن در بهبود کیفیت آموزش فنی و مهندسی؛ مورد: گروههای آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 77-96

مجید دارابی؛ فرانک مختاریان؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ کوروش اسماعیلی