کلیدواژه‌ها = الجزری
تعداد مقالات: 2
1. تلمبه آبکش شاهکار مهندسی از قرن ششم (ه.ش)

دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 155-170

یوسف یاسی


2. ساعت آبی اژدها، ساعتی از قرن پنجم هجری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 165-177

یوسف یاسی