کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ظرفیت بالقوه در توسعه دانشگاه کارآفرین با مطالعه‌ای در دانشگاه مازندران

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 129-150

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ کرم سینا؛ مسعود بسطامی


2. نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای آمادگی کارآفرینی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 1-24

قاسم سلیمی؛ محبوبه مهرورز؛ رضا پذیرش