کلیدواژه‌ها = استاندارد
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جایگاه استانداردسازی در ارتقاء کیفیت نظام آموزشی

دوره 17، شماره 65، بهار 1394، صفحه 133-153

عفت عباسی؛ مهدیه سادات وقور کاشانی


2. در فضایل انسانی مهندسان، بخش سوم: اخلاق حرفه ای

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 57-68

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد