کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 9
2. بررسی چالش‌های برنامه درسی رشته مهندسی برق به‌منظور بازنگری و نوسازی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 1-25

کبری بحری گمچی؛ مریم سامری؛ جواد عبدلی سلطان احمدی


3. بررسی نقش باورهای معرفت‌شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 27-42

میثم غلام پور؛ محمد اکبری بورنگ؛ سیما قرآنی سیرجانی


4. ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته‌های فنی ـ مهندسی دانشگاه شهید بهشتی( قوّتها و ضعفها)

دوره 19، شماره 74، تابستان 1396، صفحه 97-127

زهرا معارفوند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا صباغیان


6. بررسی وضعیت هوش اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

دوره 17، شماره 66، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمد امینی؛ حمید رحیمی


7. ارزیابی و تحلیل مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته های مهندسی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1393، صفحه 39-59

محمد امینی؛ احمد مدنی؛ زهرا عسگرزاده


9. بررسی ساختاری باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدل‌سازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 15-34

مهدی محمدی؛ طاهره دارابی؛ لاله کوچکی